Kapkaranlık günlerden...


Ben daha doğmadım
Tuzsuz bir çığlığın rahmindeyim
Amansız, zamansız sancılar kavşağında
Olabildiğince kanlı canlı bir cesedim...
                                                                        Nisan 2008 İzmir


Hızlı ve Ölü

Vahşi batiya inat evcil acılarımız vardı o zamanlar
Ve vahşi batının en hızlı acı çeken kovboyları idik
Her düello sonunda birimiz hızlı oluyorduk
Diğerimiz ölü...

Hayattan çalıp kurtarırken günü
Yıkıp geçerken zaaten tarumar ömrümüzü
Ve sesin vahşi batının en tiz yasası
Bam telinden kanunlar çevirmişken önümüzü arkamızı
Diyorum ki neden
Neden unutmuyoruz solumuzu sağımızı
Menzilde sen
Sesin vahşi batının en tiz yasası
Ve masal gözlerin soyamadığım tek saadet kasası...

                                            Mart 2007 İzmir

Ben şairim
Günlerimi hecelerle
Gecelerimi beyitlerle değiştiririm
Yani ben tacirim
tacir şairim...

                                        Nisan 2008 İzmir